Cennik

CENNIK KORZYSTANIA Z UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH

 POLE EKSPLOATACJIRODZAJ
UMOWY
OKRESTERYTORIUMSTAWKA
PLN BRUTTO
IUtrwalanie i zwielokrotnianie utworu fotograficznego techniką drukarską oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu fotograficznego do obrotuLICENCJA NIEWYŁĄCZNA12 m-cyPolska
APlakat 2.000,00 zł
BUlotka200,00 zł
CFolder - katalog1.000,00 zł
DPrasa700,00 zł
EReklama prasowa2.500,00 zł
FKalendarz1.600,00 zł
IIUtrwalanie i zwielokrotnianie utworu fotograficznego techniką drukarską na opakowaniach oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu fotograficznego do obrotu (w zależności od wielkości powierzchni reprodukowanego utworu fotograficznego na opakowaniu)LICENCJA NIEWYŁĄCZNA12 m-cyPolska
Apowierzchnia do 100 cm²800,00 zł
Bod 100 do 400 cm²1.200,00 zł
Cod 400 do 1200 cm²1.500,00 zł
Dod 1200 do 1600 cm²2.000,00 zł
Eod 1600 cm²2.500,00 zł
IIIPubliczne wystawianie oraz utrwalenie i zwielokrotnienie techniką drukarską lub reprograficzną w tym celuLICENCJA NIEWYŁĄCZNA1 m-cPolska
ABillboardylicencja bez ograniczeń c/d liczby tych urządzeń4.000,00 zł
BCitylighty2.000,00 zł
CMegaboard8.000,00 zł
DWystawa - galerie, muzea1.500,00 zł
EAranżacja wnętrz - punkty informacyjne, punkty sprzedaży, stoiska targowe3.600,00 zł
Fprojekcje/wyświetlenia3.000,00 zł
IVPubliczne udostępnianie utworu fotograficznego w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – w zakresie wykorzystania w Internecie poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz utrwalenie i zwielokrotnienie techniką cyfrową (w zależności od rozdzielczości)LICENCJA NIEWYŁĄCZNA12 m-cyPolska
Ado 0,7 MB - 72 DPI40,00 zł
Bod 0,7 do 1,5 MB - 72 DPI80,00 zł
Cod 1,5 do 3 MB - 300 DPI350,00 zł
Dod 3 do 5 MB - 300 DPI850,00 zł
Eod 5 do 12 MB - 300 DPI1.100,00 zł
Fod 12 do 40 MB - 300 DPI1.600,00 zł
God 40 do 100 MB - 300 DPI2.500,00 zł
Hod 100 do 250 MB - 300 DPI3.000,00 zł
Iod 250 MB - 300 DPI4.000,00 zł
RODZAJ UMOWYLICENCJA WYŁĄCZNA + 100% stawki
OKRESjednostka okresu licencji to 12 m-cy, z możliwością jego przedłużania o kolejne okresy 12 miesięczne - wyjątek stanowi pkt. III - jednostką okresu trwania licencji jest 1 miesiąc z możliwością przedłużenie o kolejne okresy 1-no miesięczne.
TERYTORIUMBEZ OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH + 150% STAWKI
STAWKAstawka dotyczy jednego utworu fotograficznego
MEGABOARDzewnętrzne powierzchnie o wielkości 50 m² lub większe

http://marcinbielawski.com/wp-content/uploads/2014/10/BG_cennik.jpg